La Fundació Banc Sabadell és l’expressió del compromís de Banc Sabadell amb el progrés i el benestar de les persones.

La Fundació es va constituir com a fundació privada l’any 1994 amb el propòsit d’estimular l’excel·lència i promoure el coneixement i la cultura. L’objectiu de la Fundació és promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com fomentar i donar suport al talent jove. Al llarg de la nostra trajectòria, hem contribuït a impulsar activitats en aquests àmbits i també ens hem consolidat com a organitzadors dels prestigiosos guardons Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica, Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica, Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria i Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina.

Valors

De la voluntat de servei sorgeixen els valors pels quals es regeix la Fundació Banc Sabadell, que són, a més, els que requerim a les entitats amb les quals col·laborem: proximitat, excel·lència i innovació.

Proximitat
Entenem la proximitat com la manera adequada de respondre al nostre compromís.
Excel·lència
Promovem l’excel·lència donada pel talent, l’esforç i la igualtat d’oportunitats.
Innovació
Fomentem la innovació entesa com la capacitat de llegir el present per avançar-se al futur, una actitud exigible en tots els àmbits.

Àmbits d'actuació

En l’esforç per complir la nostra missió d’acord amb els objectius, els valors i el propòsit de la Fundació, articulem la nostra acció a través de tres àmbits d’actuació: suport a les institucions culturals, la investigació i l’educació.

Institucions
Donem suport, fomentem i apropem la cultura a la societat a través de col·laboracions amb entitats culturals de referència, i reforcem aliances per maximitzar el seu impacte.
Investigació
Promovem la recerca, la divulgació i el coneixement en el camp de les ciències, la cultura i l’educació, impulsant activitats en aquests àmbits i organitzant prestigiosos premis i ajudes a la investigació.
Educació
Impulsem la formació i l’excel·lència acadèmica a través de programes i iniciatives que busquen fomentar el talent jove estimulant la creativitat, l’emprenedoria i la innovació.

Criteris d’actuació

Compartim els nostres valors fundacionals amb els projectes en què col·laborem, que són seleccionats a partir dels criteris següents:

  • adequació del projecte a la missió i els àmbits de la Fundació
  • interès objectiu de la proposta
  • prestigi de la institució organitzadora
  • grau d’impacte de les propostes en nombre de beneficiaris
  • contribució positiva al valor de la marca Banc Sabadell

Compromís ODS

La Fundació Banc Sabadell orienta els seus programes i col·laboracions en el compromís social i l’exigència mediambiental, impactant de manera directa o indirecta en un o diversos dels ODS definits com a prioritaris o addicionals pel Banc Sabadell, creant nous espais d’oportunitat a través de la cultura i el talent com a factors clau de progrés i benestar social.

Volem posar en valor la capacitat transformadora de la cultura, acompanyant a entitats del territori perquè participin activament com a actors de progrés, transformació i canvi, fomentant programes i continguts culturals amb clara vocació de desenvolupament sostenible i impacte social. Mantenim, a més, el nostre compromís amb el talent, l’excel·lència i la competitivitat, en els àmbits de l’educació, la cultura, la recerca científica, la innovació i el desenvolupament social perquè els entenem com els pilars bàsics per a construir una societat més sostenible i més justa.