La Fundació Banc Sabadell es va constituir com a fundació privada l’any 1994 amb la intenció d’estimular l’excel·lència i promoure el coneixement i la cultura.

L’objectiu de la Fundació és promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural, així com fomentar el talent jove i donar-li suport. Al llarg de la seva trajectòria, ha contribuït a impulsar activitats en aquests àmbits i també s’ha consolidat com a organitzadora dels prestigiosos guardons Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdicaa la Investigació Econòmica i a les Ciències i Enginyeria.

Valors

De la voluntat de servei sorgeixen els valors pels quals es regeix la Fundació Banc Sabadell, que són, a més, els que requerim a les entitats amb les quals col·laborem: proximitat, excel·lència i innovació.

Proximitat
Entenem la proximitat com la manera adequada de respondre al nostre compromís.
Excel·lència
Promovem l’excel·lència donada pel talent, l’esforç i la igualtat d’oportunitats.
Innovació
Fomentem la innovació entesa com la capacitat de llegir el present per avançar-se al futur, una actitud exigible en tots els àmbits.

Criteris d’actuació

Els projectes en els quals col·laborem representen els valors esmentats i són seleccionats a partir d’uns criteris públics i explícits:

  • adequació del projecte a la missió i els àmbits de la Fundació
  • interès objectiu de la proposta
  • prestigi de la institució organitzadora
  • grau d’impacte de les propostes en nombre de beneficiaris
  • contribució positiva al valor de la marca Banc Sabadell

Àmbits

En l’esforç per complir la nostra missió d’acord amb els valors i els criteris esmentats, la Fundació Banc Sabadell té dos àmbits d’actuació que ens permeten complir els objectius i projectar la nostra estratègia a mitjà termini.

Talent jove
Reconeixem i acompanyem les persones amb talent per donar suport a la innovació i l’excel·lència en la investigació i el coneixement.
Cultura
Tenim com a objectiu el foment i la difusió de les arts i el coneixement científic i tècnic, social i humanístic.