La gestió de la Fundació Banc Sabadell correspon al patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat per dur a terme les activitats fundacionals que es coordinen amb l’equip de gestió.

Equip

President
Miquel Molins Nubiola
Directora
Sonia Mulero Monroy
Secretaria de presidència i direcció
Inma Ángel Ruiz
Compliment Normatiu i Control de Gestió
Directora: Emilia Garcia Sánchez
Mireia Fernández Centelles
Suport administratiu: Verònica Garcia Rincón
Projectes i Relacions Externes
Directora: Victoria García Córdoba
Projectes: Judit Vicente Guiu
Relacions Externes: Cecilia Milá De Rosa
Comunicació: Cristina Vilà Salvat