La gestió de la Fundació correspon al patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat per dur a terme les activitats fundacionals establertes pels Estatuts i el Codi de bon govern que es mostren a continuació.

Capítol I
Denominació, naturalesa i domicili

Capítol II
Finalitats fundacionals

Capítol III
Patrimoni i gestió econòmica

Capítol IV
Del govern de la Fundació

Capítol V
Extinció

Codi de Bon Govern

A continuació pots consultar el Codi de Bon Govern aprovat pel Patronat de la Fundació Banc Sabadell el passat 19 d’abril de 2016, fent clic aquí.

Equip

President
Miquel Molins Nubiola
Directora
Sonia Mulero Monroy
Secretaria de presidència i direcció
Inma Ángel Ruiz
Control de Gestió
Responsable: Emilia Garcia Sánchez
Judit Vicente Guiu
Projectes i Relacions Externes
Directora: Victoria García Córdoba
Nuria Morán García
Helena Roca Segarra