La gestió de la Fundació correspon al patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat per dur a terme les activitats fundacionals establertes pels Estatuts i el Codi de bon govern que es mostren a continuació.

Capítol I
Denominació, naturalesa i domicili

Capítol II
Finalitats fundacionals

Capítol III
Patrimoni i gestió econòmica

Capítol IV
Del govern de la Fundació

Capítol V
Extinció

Codi de Bon Govern

A continuació pots consultar el Codi de Bon Govern aprovat pel Patronat de la Fundació Banc Sabadell el passat 19 d’abril de 2016, fent clic aquí.

Patronat

President
Miquel Molins Nubiola
Vocals
Francesc Casas Selvas
Ana Isabel Fernández Álvarez
María José García Beato
Josep Permanyer Cunillera
Secretari
Gonzalo Barettino Coloma

Equip

President
Miquel Molins Nubiola
Directora
Sonia Mulero Monroy
Secretaria de presidència i direcció
Inma Ángel Ruiz
Control de Gestió
Responsable: Emilia Garcia Sánchez
Judit Vicente Guiu
Comunicació
Carmen Moreno Gómez
Projectes
Responsable: Victoria García Córdoba
Nuria Morán García