La Fundació Banc Sabadell té com a missió promoure les activitats relacionades amb la cultura, el talent jove i la innovació i donar-los suport. Per aquest motiu, col·laborem amb entitats que duen a terme projectes en aquests àmbits i convoquem el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica, el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica i el Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria, així com diferents ajudes a la investigació.

A continuació, facilitem més informació sobre els premis, les ajudes a la investigació i els passos que cal fer per presentar un projecte.

Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica

La Fundació Banc Sabadell atorga aquest premi amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència de persones joves amb una important trajectòria en el camp de la recerca biomèdica i les ciències de la salut, que destaquen en la seva especialitat per la seva capacitat d’innovació. El premi està dotat amb 50.000 euros i una obra d’un escultor espanyol contemporani.

Convocatòria: tancada / Bases de la convocatòria

Jurat 2018

Premiats 2018—2006

Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica

La Fundació Banc Sabadell atorga aquest premi amb l’objectiu de reconèixer el treball dels investigadors espanyols en els camps del coneixement econòmic, empresarial i social, i contribuir a l’anàlisi i la formulació d’alternatives que promoguin el benestar social. El premi està dotat amb 30.000 euros.

Convocatòria: tancada / Bases de la convocatòria

Jurat 2018

Premiats 2018—2002

Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l'Enginyeria

La Fundació Banc Sabadell atorga aquest premi, en col·laboració amb el BIST (Barcelona Institute of Science and Technology), amb l'objectiu de reconèixer la trajectòria de joves investigadors que destaquen en les seves respectives especialitats en camps com les matemàtiques, la química, la física o l'enginyeria. El premi està dotat amb 50.000 euros.

Convocatòria: tancada / Bases de la convocatòria

Jurat 2018

Premiats 2018—2017

Ajudes a la investigació

La Fundació Banc Sabadell convoca quinze ajudes a la recerca científica per a aspirants predoctorals de nacionalitat espanyola que estiguin en procés de realització de la tesi doctoral en qualsevol universitat espanyola o estrangera, destinades a la promoció i el desenvolupament de treballs científics o estades en universitats o altres centres d’investigació espanyols o estrangers, preferentment en camps del coneixement econòmic, empresarial i social. La quantitat de cadascuna de les ajudes és de 6.000 euros, import que pot variar en atenció al pressupost i les circumstàncies de cada proposta.

IMPORTANT: la convocatòria de les Ajudes s'obrirà, previsiblement, durant el mes de setembre de 2018.

Convocatòria: tancada /

Col·laboracions

Si té un projecte que encaixi amb els nostres àmbits d’actuació, ens en pot fer arribar més detalls i informació perquè puguem valorar la seva sol·licitud omplint aquest formulari.
IMPORTANT: el termini d'enviament de sol·licituds per aquest any està tancat. Les noves sol·licituds que siguin per incloure en el pla estratègic 2019 es podran enviar de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2018.

Informació de l'entitat

Si no pertany a cap d'aquestes tres formes jurídiques que indiquem i que ha de seleccionar a continuació, la proposta es denegarà automàticament

AssociacióFundacióEntitat Pública

Descripció de la proposta
CulturaTalent