Vés al contingut
Informació a clients

Per la seva informació i en compliment de la legislació vigent, posem a la seva disposició la següent informació:

 • 900.700.010 Servei telefònic gratuït per consumidors en relació amb el contracte celebrat i d’atenció d’incidències i reclamacions, que afecten al funcionament normal de les relacions de consum.
 • Servei d’Atenció al Client: Reglament per a la defensa dels clients i usuaris financers de Banc Sabadell
 • Informació sobre el procediment per atendre reclamacions en matèria de clàusules sòl (Reial Decret –llei 1/2017, de 20 de gener)
 • Guia per a clients del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual
 • Guia per a clients de Codi de Bones Pràctiques per ajuts per al finançament avalat
 • Guia d’accés al préstec hipotecari, publicada pel Banc d’Espanya
 • Cartell d’informació general sobre els serveis del Compte de Pagament Bàsic
 • Taulell d’anuncis de Banc de Sabadell, S.A.
 • Informació bàsica sobre cobertura dels dipòsits
 • Fullet informatiu de drets i obligacions dels consumidors relatius als serveis de pagament
 • Índex de documentació d’entre preceptiva (IDEP) – Informació vàlida per a consumidors que formalitzin o concloguin una operació hipotecària a Andalusia

 
Informació sobre comissions e interessos

 • Llista de serveis més representatius associats a un compte de pagament
 • Tarifes màximes de comissions, condicions i despeses repercutibles a clients
 • Tarifes de comissions aplicables als serveis de pagament
 • Llibre informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors
 • Tipus d’interès i comissions publicats per a descoberts tàcits en comptes de dipòsits i excedits tàcits en comptes de crèdit
 • Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques

 
Informació contractual

 • Condicions Generals Marc
 • Condicions generals de contractació de préstecs immobiliaris (Informació en castellà)
 • Contracte de condicions de la targeta
 • Informació prèvia a la contractació de la targeta
 • Contracte-tipus de custòdia i administració d’instruments financers
 • Estipulacions generals aplicables als contractes de facturatge

 
Otra información relevante

  • Annex informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal
  • Detall de transferències internacionals de dades personals
  • Informació sobre tipus de canvi de compravenda de bitllets (versió castellà)
  • Informació sobre tipus de canvi de compravenda de divises (versió castellà)
  • Informació trimestral de les taxes de descompte i d’intercanvi rebudes pels proveïdors de serveis de pagament