• M

  Missió

  • Estimular la excelencia y promover el saber, la cultura y el conocimiento en los ámbitos educativo, científico y cultural.
  • Apoyar y acompañar el talento joven.

  Fundació Banc Sabadell és l’expressió del compromís de Banc Sabadell amb el progrés i el benestar de les persones. Llegir més

 • V

  Valors

  Proximitat

  Entenem la proximitat com la manera adequada de respondre al nostre compromís.

  Excel·lència

  Promovem l’excel·lència donada pel talent, l’esforç i la igualtat d’oportunitats.

  Innovació

  Fomentem la innovació entesa com la capacitat de llegir el present per a avançar-se al futur, una actitud exigible en tots els àmbits.

 • À

  Àmbits d’Actuació

  Promovem activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits educatiu, científic i cultural com a eixos de progrés i benestar social.

  Acompanyem al talent i fomentem l’excel·lència i la innovació en les ciències, la tecnologia, les arts i les humanitats.

  Som organitzadors de prestigiosos premis:

  • Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica
  • Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica
  • Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i Enginyeria
  • Premi Disseny ANFACO – Fundació Banc Sabadell
  • Premi CIDOB – Fundació Banc Sabadell “Programa Talento Global”
 • C

  Criteris d’Actuació

  Compartim els nostres valors fundacionals amb els projectes en els quals col·laborem que són seleccionats a partir dels següents criteris:

  • Adequació del projecte a la missió i els àmbits de la Fundació
  • Interès objectiu de la proposta
  • Prestigio de la institució organitzadora
  • Grau d’impacte de les propostes en nombre de beneficiaris
  • Contribució positiva al valor de la marca Banc Sabadell
 • G

  Govern

  L’administració de la Fundació correspon al patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat per a dur a terme les activitats fundacionals establertes pels Estatuts i el Codi de bon govern, i que es coordinen amb l’equip de gestió.
 • A

  Activitats 2021

 • C

  Compromís ODS

  La Fundació Banc Sabadell orienta els seus programes i col·laboracions en el compromís social i l’exigència mediambiental, impactant de manera directa o indirecta en un o diversos dels ODS definits com a prioritaris o addicionals pel Banc Sabadell, creant nous espais d’oportunitat a través de la cultura i el talent com a factors clau de progrés i benestar social.

  Llegir més