Voluntariat Banc Sabadell

Generadors d’espais de participació

El compromís de Banc Sabadell amb la Fundació implica també la contribució dels seus empleats als programes d’impacte social que impulsem. Aquests empleats reben una formació prèvia “En tus zapatos” que els ajuda en la seva participació i els forma en la tasca solidària. Els voluntaris de Banc Sabadell mentoritzen així les entitats participants dels nostres programes compartint-ne el coneixement, l’experiència i la dilatada trajectòria.

Aquests són alguns dels testimonis dels nostres voluntaris: