L’Arxiu Històric de Banc Sabadell (AHBS) es constitueix l’any 2005 per tal de preservar, gestionar i difondre el patrimoni documental del banc. El fons documental de l’AHBS, propietat de Banc Sabadell, està format per la documentació de Banc Sabadell i per la de totes les entitats que el grup ha anat incorporant des de l’inici de la seva història l’any 1881. La Fundació Banco Sabadell és la responsable de la gestió tècnica de l’AHBS.

Fons documental

L’AHBS custodia un fons especialitzat en documentació bancària que té un interès especial per a totes aquelles persones que vulguin conèixer i estudiar la història econòmica catalana i espanyola de final del segle XIX i del segle XX. A continuació, els mostrem una selecció del fons documental de l’AHBS. Poden ampliar la consulta a l’apartat “Mostra virtual”.

Llistat de productors del fons Banc Sabadell

 • Banco de Sabadell, S.A. (1881 – )
 • Fundación Banco Sabadell (1994 – )
 • Banco Sabadell de Andorra, S.A. (2000 – )
 • Banco Atlántico S.A. (1947 – 2003)
 • Banca Nonell, Sociedad Anónima (1927 – 1947)
 • Nonell Hermanos, Sociedad Regular Colectiva (1917 – 1927)
 • Nonell, Rovira y Matas, Sociedad Regular Colectiva (1901 – 1917)
 • Familia Güell (1800 – )
 • Fundación General Mediterránea (1971 – 1995)
 • Banco Herrero S.A. (1911 – 2001)
 • Industrias Hidroeléctricas y Mineras S.A. (1941 – 1996)
 • Herrero y Compañía (1841 – 1911)
 • Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera S.A. (1900 – 1991)
 • Fundación Benéfica don Pablo Herrero (1869 – d.1936)
 • Sociedad de Explotaciones Mineras S.A. (1941)
 • Inversiones Herrero S.A. (1966 – )
 • Inmobiliaria Plaza Madrid S.A. (1970 – 1991)
 • Familia Herrero (s. XIX – )
 • Fundación Banco Herrero (1979 – )
 • Solbank SBD S.A. (1996 – 2001)
 • Banco Urquijo S.A. (1918 – 2005)
 • Banco de Asturias S.A. (1974 – 2003)
 • Banco NatWest S.A. (1990 – 1996)
 • Banco Guipuzcoano S.A. (1899 – 2012)
 • Banco Gallego S.A. (1847 – 2014)
 • Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM (1875 – 2012)
 • Caixa Penedès (1913 – 2013)

Mostra virtual

En aquest espai es presenta una selecció de documents i objectes per tal d’oferir al visitant una visió general de l’abast i el contingut del patrimoni històric que custodia l’AHBS.

Història Oral de Banc Sabadell

 

Publicacions de l’AHBS

Guia d’arxius històrics de la banca a Espanya, 2019.

Participació de l’Arxiu Històric Banc Sabadell (AHBS) en la publicació de la “Guía de archivos históricos de la banca en España”, edició resultant de les trobades del Grup de Treball del Projecte de Recuperació d’Arxius Històrics de la banca a Espanya, impulsat pel Banco de España, División de Archivos y Gestión Documental

Contacte

T 937 205 472
archivohistorico@bancsabadell.com

Horari
De dilluns a dijous, de 10.30 a 13.30 hores.
Localització
Sector Industrial Llevant
Tramuntana, 34-40 Polinyà (Vallès Occidental)