Hackathon basada en reptes reals d’empreses i organitzacions socials

La Asociación TFCoop va coorganitzar juntament amb la Universidad de Oviedo una hackathon basada en reptes reals d'empreses i organitzacions socials amb l'objectiu de permetre als estudiants entendre els seus estudis i coneixements com un eix clau per aportar solucions i afegir valor a reptes reals i existents, a més d'obtenir consciència del seu paper com a agents de canvi en el desenvolupament sostenible del nostre planeta.

  • El desenvolupament professional i educatiu dels estudiants a través de metodologies Learning by Doing, els ajuda a entendre i comprendre problemes reals de les empreses i les organitzacions socials i enfocar aquests reptes a una solució concreta i viable, cosa que estableix un espai de col·laboració directe entre l’alumnat i les empreses.