Fomentant la cultura innovadora i creativa

'Pública19 10x10 Innovació en Cultura' és la plataforma de suport als gestors culturals més innovadors. A través d'una convocatòria oberta es seleccionen 20 projectes en funció del seu valor, innovació, professionalitat i viabilitat.

  • Els deu finalistes presenten en públic les seves iniciatives davant un auditori de professionals de el sector cultural.
  • Fomentar i donar suport a projectes innovadors, i reconèixer el talent de joves gestors culturals.
  • A més, aquest any un dels projectes premiats, FART (Finding Art), va participar a l’Imagine Express 2020.