Facilitant la innovació social

Col·laboració amb el MOOC d’innovació social gratuït dins del programa B-Challenge 2016 d’impuls a la innovació social

  • El curs es compon de diferents activitats (teòriques i pràctiques) que fomenten l’adquisició d’habilitats per desenvolupar qualsevol idea d’innovació social
  • Adreçat a persones o equips amb interès per la innovació social
  • Ajudar més persones a conèixer la innovació social, participar-hi i desenvolupar projectes d’innovació social són els objectius d’aquest MOOC