La gestió de la Fundació correspon al patronat, òrgan que la representa i que està plenament facultat per dur a terme les activitats fundacionals establertes pels Estatuts i el Codi de bon govern que es mostren a continuació.

Capítol I
Denominació, naturalesa i domicili

Capítol II
Finalitats fundacionals

Capítol III
Patrimoni i gestió econòmica

Capítol IV
Del govern de la Fundació

Capítol V
Extinció

Codi de Bon Govern

A continuació pots consultar el Codi de Bon Govern aprovat pel Patronat de la Fundació Banc Sabadell el passat 19 d’abril de 2016, fent clic aquí.

Patronat

President-director
Miquel Molins Nubiola
Vocals
Francesc Casas Selvas
Ana Isabel Fernández Álvarez
María José García Beato
Josep Permanyer Cunillera
Secretari
Gonzalo Barettino Coloma

Equip

President-director
Miquel Molins Nubiola
Directora adjunta
Sonia Mulero Monroy
Secretaria Tècnica i Administració
Maite Santasuana Casals
Judit Vicente Guiu
Comunicació
Carmen Moreno Gómez
Col·laboradors
Nuria Morán García