La Fundació Banc Sabadell té com a missió promoure les activitats relacionades amb la cultura, el talent jove i la innovació i donar-los suport. Per aquest motiu, col·laborem amb entitats que duen a terme projectes en aquests àmbits i convoquem el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica, el Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica i el Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria, així com diferents ajudes a la investigació.

Com a novetat aquest 2017, convoquem, juntament amb el BIST (Barcelona Institute of Science and Technology), la primera edició del Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria amb l’objectiu d’incentivar i reconèixer el treball dels investigadors espanyols, menors de 43 anys, en aquests dos camps. (CONVOCATÒRIA TANCADA)

A continuació, facilitem més informació sobre els premis, les ajudes a la investigació i els passos que cal fer per presentar un projecte.

Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica

La Fundació Banc Sabadell atorga aquest premi amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència de persones joves amb una important trajectòria en el camp de la recerca biomèdica i les ciències de la salut, que destaquen en la seva especialitat per la seva capacitat d’innovació. El premi està dotat amb 50.000 euros i una obra d’un escultor espanyol contemporani.

Convocatòria: oberta / Bases de la convocatòria

Jurat 2016

Premiats 2016—2006

Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica

La Fundació Banc Sabadell atorga aquest premi amb l’objectiu de reconèixer el treball dels investigadors espanyols en els camps del coneixement econòmic, empresarial i social, i contribuir a l’anàlisi i la formulació d’alternatives que promoguin el benestar social. El premi està dotat amb 30.000 euros.

Convocatòria: oberta / Bases de la convocatòria

Jurat 2016

Premiats 2016—2002

Ajudes a la investigació

La Fundació Banc Sabadell convoca quinze ajudes a la recerca científica per a aspirants predoctorals de nacionalitat espanyola que estiguin en procés de realització de la tesi doctoral en qualsevol universitat espanyola o estrangera, destinades a la promoció i el desenvolupament de treballs científics o estades en universitats o altres centres d’investigació espanyols o estrangers, preferentment en camps del coneixement econòmic, empresarial i social. La quantitat de cadascuna de les ajudes és de 6.000 euros, import que pot variar en atenció al pressupost i les circumstàncies de cada proposta.

Convocatòria: tancada / Bases de la convocatòria

Col·laboracions

Si té un projecte que encaixi amb els nostres àmbits d’actuació, ens en pot fer arribar més detalls i informació perquè puguem valorar la seva sol·licitud omplint aquest formulari:

Informació de l'entitat
Descripció de la proposta
CulturaTalent