Nou projecte de digitalització: les revistes internes de Banc Sabadell Banc de Notícies i Canal BS

Seguint amb els diversos projectes de digitalització de fons de l’Arxiu Històric Banc Sabadell (https://www.fundacionbancosabadell.com/archivo-historico-de-banco-sabadell-digitalizacion-de-fondos-del-archivo), aquest octubre, i després d’un període de preparació, s’ha començat el procés de conversió a format digital de tots els números de dues de les revistes de caràcter intern de Banc Sabadell: Banc de Notícies i Canal BS.

El procés de digitalització consistirà -en una primera fase- en la digitalització dels números en paper per tal d’obtenir els fitxers de consulta/difusió i els fitxers de conservació. Una segona fase, i més laboriosa, serà el buidatge dels articles de cada número de les dues revistes i la descripció d’aquests a la base de dades de l’AHBS, Flora.

La revista Banc de Notícies va començar a publicar-se el gener de 1991 substituint la revista “Butlletí Informatiu. Difusió interior”. Amb aquesta capçalera es varen publicar fins a 181 números. El juny de 2007 va ser substituïda per Canal BS, la qual continuà amb la numeració, essent el primer número de la nova el 182.

El mes de juny de 2019 la revista Canal BS ha deixat de publicar-se (el darrer número ha estat el 215) i l’ha substituït IN Sabadell.

La importància de Banc de Notícies i Canal BS com a fonts d’informació bàsiques per a conèixer la història i l’evolució de Banc Sabadell ha determinat incloure-les en aquest projecte de digitalització per a la seva preservació i explotació futures.