Vés al contingut
Voluntariat Banc Sabadell

El compromís de Banc Sabadell amb la seva Fundació implica també la contribució dels seus empleats en els programes dimpacte social que impulsem.  

Els nostres voluntaris

«No podia deixar passar una oportunitat com aquesta de ser mentora: els joves no tenen por i, en contra del que es diu de la seva generació, que són apàtics i que no volen fer res, aquí sha demostrat tot el contrari.»

Judith Hernández
Tècnica de RH a Banc Sabadell i voluntària de la Hackathon: Art i impacte social

«És una experiència molt enriquidora, men vaig amb una sensació enorme dhaver col·laborat i dhaver-hi aportat molt. Lentitat que mha tocat és un projecte fantàstic i crec que continuaré col·laborant-hi, fora del programa. Ja en tinc ganes, de repetir.»  

Arianna Tregón
Directora de Digital Strategy & Capacity i voluntària del programa B-Value

«Ha estat un repte molt interessant en què hem crescut tots dos i, a través de lescolta activa i lobservació, shan detectat les àrees de millora i motivació perquè el jove que tenia assignat desenvolupi recursos propis per aconseguir automotivació i il·lusió.» 

María José Martínez
Gestora comercial i de servei i voluntària del Projecte Coach

«Presentar-los aquesta visió independent, aquest valor de què fas al món del negoci, aportar-ho a una entitat social i que els permeti fer madurar el seu projecte, mha semblat impressionant.» 

Victòria Climent
Directora de Govern, Risc IT i continuïtat de Negoci, i voluntària del programa B-Value

«Poder ajudar, guiar i oferir la nostra experiència als estudiants universitaris perquè sapropin al món professional real, és molt important per a nosaltres.»  

Miguel Ángel Soriano
Equip de metodologia de demanda i project management del Centre de Competències Tecnològic d’Alacant (CCTA), voluntari del programa de mentoria i gestió del talent amb la Universitat d’Alacant

«Fa anys que participo en programes de la Fundació com a mentor i em van informar de lexistència daquesta Hackathon, que aplega impacte, creativitat i joventut, i m’hi vaig llançar de cap. El tracte que he tingut amb els joves ha estat de predisposició, creativitat, escolta i frescor; jo naprenc, dells». 

Gonzalo Ortiz
Director de Desenvolupament d’Organització i Persones de la Direcció Territorial Est i voluntari de la Hackathon: Art i impacte social

«Anar de bracet de la Fundació Banc Sabadell, que té les premisses de la joventut i la cultura molt marcades, encara és un punt afegit a tot aquest tema del Voluntariat Corporatiu. Crec que és una cosa dallò més important».  

María José Berzosa
Tècnic a la Direcció de Sistemàtica Aplicada, voluntària del Programa Repte Futur.
Aportem valor afegit

Els professionals que participen de forma voluntària als nostres programes d’impacte social reben una formació prèvia «En tus zapatos» que els ajuda en la seva participació i els forma en la tasca solidària. Els voluntaris de Banc Sabadell mentoritzen així les persones que participen en els nostres programes bo i compartint-ne el coneixement, lexperiència i la trajectòria.