Vés al contingut
Fundació

La Fundació es va constituir com a fundació privada l’any 1994 amb l’objectiu de promoure activitats de divulgació, formació i investigació en els àmbits de l’educació, la ciència i la cultura, així com per fomentar i donar suport al talent jove.  

Des de llavors, treballem a fi de construir una societat més crítica, justa i inclusiva, amb actuacions i iniciatives que se centren a donar suport a la cultura i les arts, la investigació i l’educació, amb un impuls especial al talent jove i estimulant la creativitat, el coneixement i la innovació. 

 

Missió

El nostre objectiu és actuar com a catalitzador del canvi, no només donant suport a projectes que demostrin un resultat immediat, sinó també invertint en iniciatives innovadores amb potencial d’impacte significatiu i escalable. A través del nostre treball volem inspirar a d’altres a unir-se’ns en aquest esforç transformador, tot creant un efecte de canvi positiu que arribi més enllà de la nostra esfera d’influència immediata. 

Visió

Creiem en el poder transformador de la cultura i el talent com a pals de paller del progrés de la societat. Volem ser un referent i un actor de canvi i innovació al servei de l’interès general i de la cohesió social, mitjançant la promoció de l’excel·lència, la creativitat i la innovació, i amb un interès especial en l’impuls al talent jove. 

Valors
Proximitat

Entenem la proximitat com la manera adequada de respondre al nostre compromís.

Excel·lència

Promovem l’excel·lència donada pel talent, l’esforç i la igualtat d’oportunitats.

Innovació

Fomentem la innovació entesa com la capacitat de llegir el present per avançar-se al futur, una actitud exigible en tots els àmbits.

Col·laboració

Aportem les nostres capacitats i connexions per impulsar ecosistemes i projectes, tot fomentant l’intercanvi de coneixements entre institucions i disciplines.

Creativitat

Impulsem la creativitat com una eina d’expressió, inspiració i adaptació a un entorn canviant.

Respecte a la diversitat

Reconeixem la singularitat de cada individu fomentant la inclusió i així contribuint a una societat més justa i equitativa.

Àmbits d’actuació
Cultura i Arts

Creiem en la cultura i les arts com a motors de la transformació, impulsem la innovació i la creativitat, a través de la cocreació de projectes i l’impuls al talent jove.

Llegir més
Investigació i Educació

Donem suport a la investigació i l’educació a través de la creació d’oportunitats i el foment de la formació amb l’objectiu de fer avançar la societat i construir un futur millor.

Llegir més