Vés al contingut
Tornar a Notícies
Arxiu Històric Banc Sabadell – Digitalització de fons de l’Arxiu

Una de les funcions principals de l’AHBS és preservar i conservar el patrimoni històric de Banc Sabadell per tal d’assegurar la difusió i l’accés a aquest per part de l’entitat i de la comunitat investigadora. El fons de l’Arxiu Històric Banc Sabadell (AHBS) està format per documents i objectes en diversos suports i formats: llibres de comptabilitat, dossiers o fotografies en paper, cintes magnètiques (de vídeo i àudio), diapositives o objectes de plàstic, i també objectes i màquines de ferro.

Per tal de donar compliment a la seva funció de preservació i conservació i, essencialment, per evitar l’obsolescència, manca d’aparells reproductors i deteriorament dels suports o formats, l’AHBS està realitzant el procés de digitalització del seu fons. És en aquest sentit que s’emmarquen els projectes de digitalització que des de l’any 2007 està duent a terme l’AHBS. S’iniciaren amb la digitalització d’edicions de màrqueting de Banc Sabadell dels anys 1970, 1980 i 1990. Més endavant va ser el torn de les cintes magnètiques, ja que són un dels suports que més pateixen el pas del temps: es van digitalitzar cintes de vídeo (en formats VHS, MiniDV, Betacam, U-matic, etc.) i cassetes d’àudio. També s’han digitalitzat objectes promocionals, accions de bancs i empreses de diversos sectors econòmics i llibres de comptabilitat. L’any 2018 es van digitalitzar les diapositives del fons de l’AHBS. Actualment, s’està portant a terme una acció de digitalització de fotografies positivades en paper.