12 dreamers i 4 projectes d’innovació social en Imagine mSocial 2016

L’objectiu és aconseguir, en tan sol quatre setmanes, el prototip i validació de productes tecnològics que aportin solucions a alguns dels reptes socials més urgents. Per a això, es formaran 4 equips de 3 dreamers, un d’ells és Mireia Bel, becada per la Fundació Banc Sabadell. Aquí podeu veure el vídeo presentació:

 

4 setmanes, 4 reptes

Els 12 dreamers treballaran durant l’Imagine mSocial 2106 en diferents reptes relacionats amb:

-la millora de l’atenció domiciliària a persones dependents

-facilitar la inclusió social de les personas amb discapacitat

-millorar la gestió de programes socials i de voluntariat

-promoure la regeneració urbana

Al llarg del mes, els dreamers comptaran amb la mentorització per part d’especialistes de l’entorn tecnològic i social per dur a terme els projectes i aconseguir el repte, i també assistiran a classes magistrals impartides per directius i representants d’empreses i entitats de primer nivell. Per aquest motiu, cada setmana aniran canviant de lloc de treball.

Durant la primera setmana, els dreamers es replantejaran els problemes identificant les necessitats reals i els reptes. La segona setmana serà el moment de generar valor transformant la creativitat en solucions. Al llarg de la tercera setmana, es començarà el prototip i serà durant els últims dies quan cada equip presentarà els projectes finals.