Tecnologia i cinema

Programa “Grup obert per a la investigació en l'ús creatiu de la tecnologia al cinema”

  • Laboratori experimental de tecnologia i cinema a través d'un grup de treball que reflexioni de manera crítica sobre l'ús de les tecnologies analògiques i digitals aplicades a la imatge i so en moviment i que proposi un ús creatiu d'aquests materials.