Potenciant una cultura innovadora

Valencialab impulsa el concurs Ideas+Innovadoras amb l'objectiu de promoure una cultura innovadora, fomentar el desenvolupament de nous projectes i sensibilitzar sobre les oportunitats per innovar.

  • El concurs genera un banc d'idees i fomenta la creació entre els universitaris.
  • L'objectiu és ajudar a desenvolupar una idea, convertir-la en oportunitat, analitzar la seva viabilitat i desenvolupar el projecte.
  • Una alumna de Florida Universitaria va participar al programa d'innovació Imagine Express 2017 becat per la Fundació.