Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica

Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica

Dades del proponent
Dades professionals del candidat
Dades acadèmiques del candidat

Indiqueu els graus, llicenciatura i doctorats de què disposi

Documents a adjuntar
Tamaño máximo de archivo 2MB
Tamaño máximo de archivo 2MB
Tamaño máximo de archivo 30MB

Termes i condicions

Les dades personals que es facilitin, són necessaries per a la tramitació, valoració i gestió del premi i de les operacions que es derivin del mateix, de manera que la Fundació Banc Sabadell queda autoritzada per al seu tractament i registre en els respectius fitxers d'acord amb l’execució del premi. La Fundació Banc Sabadell té el seu domicili social a Rambla de Catalunya, 115, de la ciutat de Barcelona, ​​essent les dades de contacte del delegat de protecció de dades dels següents: dataprotectionofficer@bancsabadell.com amb domicili a Av. Òscar Esplà, núm. 37, 03007 Alacant.

La Fundació Banc Sabadell tractarà aquestes dades mentre sigui necessari i seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions normatives aplicables.

En el cas de ser el proponent qui faciliti les dades de caràcter personal d'un candidat, ha d'obtenir del mateix la corresponent autorització per a la seva comunicació a la Fundació Banc Sabadell, facilitant a aquests efectes dades veraces.

Qualsevol interessat podrà, en els termes que estableix la normativa sobre protecció de dades, exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se per escrit a la unitat "Drets PD" de l'Oficina de Protecció de Dades , a través del seu domicili, Avinguda Òscar Esplà nº 37, Alacant (03007), Espanya, oa través de la següent adreça de correu electrònic: ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com.

En el cas que qualsevol interessat ho entengui necessari, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb domicili en el carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, per tal de salvaguardar els seus drets.

Tancar