Actualitat

Real Estate Portfolio Managers BS. Visita a l’Arxiu Històric Banc Sabadell

  • Archivo

Una de les funcions de l’Arxiu Històric Banc Sabadell (AHBS) és oferir un servei d’informació i referència interna a l’entitat. Amb l’objectiu d’apropar aquest servei...

Participació de l’Arxiu Històric Banc Sabadell en el primer Family Day de Banc Sabadell

  • Archivo

El dissabte 9 de novembre es va celebrar el primer Family Day de Banc Sabadell al Centre Corporatiu BS de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)....

Premiats Qualis. Visita a l’Arxiu Històric Banc Sabadell

  • Archivo

Una de les funcions de l’Arxiu Històric Banc Sabadell (AHBS) és el servei de referència intern. Amb l’objectiu d’apropar els empleats del Grup a aquest...

Arxiu Històric Banc Sabadell – Digitalització de fons de l’Arxiu

  • Archivo

Una de les funcions principals de l’AHBS és preservar i conservar el patrimoni històric de Banc Sabadell per tal d’assegurar la difusió i l’accés a...

Arxiu Històric de Banc Sabadell – Visites d’estudiants a l’Arxiu

  • Archivo

Una de les funcions de l’Arxiu Històric Banc Sabadell (AHBS) és el foment a l’aprenentatge de l’estudiant. Entre les accions que es porten a terme...

Arxiu Històric de Banc Sabadell – Catalogació de la biblioteca del Palau Episcopal de Plasencia: balanç de la primera fase

  • Archivo

El passat desembre de 2018 ha finalitzat el primer període de treballs en el marc del conveni de col·laboració entre la Fundació Banc Sabadell i...

Arxiu Històric de Banc Sabadell – Col·laboració amb la Direcció de Comunicació del Banc

  • Archivo

En l’exercici d’una de les seves funcions, des de maig de 2018, l’Arxiu Històric Banc Sabadell (AHBS) col·labora amb la Direcció de Comunicació de Banc...